City: Bhim

SDM Office Bhim Rajsamand
SDM Office, , Rajasthan, India,